Telefon 22 502 31 62    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Zatrudnianie obcokrajowca. O czym pamiętać?

Pozwolenie na pracę - pierwszy krok do zatrudnienia obcokrajowca

Najważniejszym dokumentem, który musi posiadać obywatel spoza Unii Europejskiej, aby móc legalnie pracować w Polsce, jest pozwolenie na pracę. Pozwolenie to wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Proces ubiegania się o pozwolenie na pracę wymaga zgłoszenia oferty pracy do powiatowego urzędu pracy oraz przedstawienia umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie obcokrajowca. Należy pamiętać, że pozwolenie na pracę jest ważne tylko przez określony czas i może być przedłużane. Po uzyskaniu pozwolenia na pracę dla obcokrajowca, kolejnym krokiem jest zgłoszenie go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Następnie należy regularnie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, które obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Warto zwrócić uwagę na terminy płatności składek oraz na prawidłowe wyliczenie ich wysokości, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z księgowością.

Wiza lub karta pobytu - konieczność uregulowania pobytu obcokrajowca

Sprawy związane z księgowością to nie wszystko. Obcokrajowiec zatrudniony w Polsce musi również posiadać ważną wizę lub kartę pobytu. Wiza jest wystawiana przez konsulaty RP za granicą i pozwala na pobyt i pracę w Polsce przez określony czas. Karta pobytu natomiast jest dokumentem wydawanym przez urząd wojewódzki, który pozwala na dłuższy pobyt i pracę na terytorium Polski. W przypadku obywateli Unii Europejskiej nie ma konieczności posiadania wizy ani karty pobytu, jednak powinni oni zgłosić swoje zamieszkanie na terenie Polski.