Telefon 22 502 31 62    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Zasady rozliczania podatku CIT

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać różnego rodzaju podatki na rzecz państwa. W przypadku  np. wszelkich osób prawnych oraz spółek kapitałowych w organizacji niezwykle ważne jest prawidłowe obliczanie i terminowe realizowanie zobowiązań z tytułu podatku CIT. W jaki sposób się z niego rozliczać?

Od czego płacony jest podatek CIT?

CIT dotyczy między innymi spółek kapitałowych i akcyjnych, które po zamknięciu roku podatkowego w terminie do 31 marca powinny złożyć odpowiedni formularz — deklarację CIT. Na początku roku 2022 wprowadzono podatek minimalny CIT, który budzi dość dużo wątpliwości wśród podmiotów, którym np. przysługują ulgi na badania i rozwój.

Kto musi zapłacić podatek CIT?

10% daniny zapłacą spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym: poniosły stratę ze źródeł innych niż z zysków kapitałowych, bądź też osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 1 proc.

Biorąc pod uwagę obowiązujące prawo, podstawą opodatkowania jest: suma kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródeł innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych w roku podatkowym, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną według specjalnego wzoru bądź też wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz kosztów m.in. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych – poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium bądź w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 mln zł kwotę obliczoną według specjalnego wzoru.