Telefon 22 502 31 62    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów wymagane jest dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo lub na zasadach ogólnych. W KPiR muszą zostać ujęte wszystkie przychody i koszty związane z przedmiotem działalności, ponieważ na podstawie dokonanych wpisów wyliczane są zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy.

Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

KPiR jest obowiązkowa dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, przy czym nie dotyczy wyłącznie jednoosobowych działalności gospodarczych. Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobligowane są:

  • Spółki jawne
  • Spółki partnerskie
  • Spółki cywilne

Istotnym kryterium jest próg dochodowy. KPiR mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy, których przychody netto za poprzedni rok nie przekroczyły limitu 2 000 000 euro w walucie polskiej przeliczanej według aktualnego kursu NBP. Po przekroczeniu tej kwoty wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg handlowych.

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami KPiR należy prowadzić w sposób rzetelny, jasny i przejrzysty. Każdy przychód i koszt musi zostać odnotowany w momencie powstania. Księga przychodów i rozchodów przedstawia wszystkie dane w ujęciu tabelarycznym, a poszczególne wpisy muszą zostać potwierdzone stosownymi dokumentami handlowymi. Księga składa się z 17 kolumn – na koniec miesiąca sumuje się wpisy ze wszystkich kolumn i wylicza kwoty należnych podatków.

W KPiR odnotowywane są także pensje dla pracowników, opłaty za media i zakup towarów. O tym, jakie wydatki powinny znaleźć się w księdze przychodów i rozchodów mówi rozporządzenie Ministra Finansów – zgodnie z przepisami za koszty uzyskania przychodów należy uznać wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub ich zachowania bądź zabezpieczenia źródła.