Telefon 22 502 31 62    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe sporządzać musi każdy, kto zobowiązał się lub zmuszony jest przepisami do prowadzenia pełnej księgowości. Jest to raport, który ma w szczegółowy sposób pokazywać aktualny stan finansowy danej jednostki. Sporządzić powinien go jej kierownik – może być to właściciel firmy lub członek zarządu. Bardzo często zajmuje się tym również specjalnie oddelegowana osoba, na przykład księgowa, która bierze na siebie odpowiedzialność za jego stworzenie (na przykład podpisując umowę o pracę, w której zamieszczono odpowiedni zapis). Jeśli prowadzeniem ksiąg rachunkowych jednostki zajmowało się biuro rachunkowe, na sprawozdaniu finansowym musi dodatkowo znaleźć się podpis elektroniczny jej przedstawiciela.

Jakie elementy zawiera sprawozdanie finansowe?

Poprawnie sporządzone sprawozdanie finansowe musi zawierać określone elementy. Zgodnie z artykułem 45. ustawy o rachunkowości składa się ono z:

  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

Jednostki, które zgodnie z przepisami podlegają okresowemu badaniu finansowemu, muszą zamieścić w nim również zestawienie zmian w kapitale własnym, a fundusze inwestycyjne – zestawienie zmian w aktywach netto i rachunek przepływów pieniężnych.

W bilansie zamieszczone są aktywa i pasywa na dzień kończący bieżący i poprzedni rok rachunkowy. Jeśli nie jest on sporządzany nie dzień bilansowy, zestawienie musi dotyczyć dnia, na który jest sporządzany oraz dnia kończącego poprzedni rok rachunkowy.

Kolejny z najważniejszych elementów, rachunek zysków i strat, jest zaś zestawieniem wykonywanych przez jednostkę operacji finansowych. Przedstawia się w nim poniesione koszty, a także uzyskane wpływy, a różnice pomiędzy nimi wskazują zysk i stratę, prezentując kondycję finansową, a po odjęciu dodatkowych obciążeń, wykazuje wynik netto z danego okresu rozliczeniowego.

Informacja dodatkowa obejmuje z kolei wspomniane wprowadzenie, w tym przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości oraz wszystkie niezbędne objaśnienia i dopowiedzenia, pomagające w pełnym zrozumieniu sprawozdania.