Telefon 22 502 31 62    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego

Nawiązując współpracę z biurem rachunkowym, przedsiębiorca zwykle czuje się spokojny, ponieważ księgowość jego firmy została powierzona w ręce profesjonalistów. Niestety należy liczyć się z tym, że za ewentualne błędy nieodpowiedzialnego biura rachunkowego zostanie pociągnięty właśnie przedsiębiorca! Pamiętajmy więc, że tylko dobre biuro rachunkowe, które działa profesjonalnie, kompetentnie i rzetelnie będzie w stanie zapewnić nam usługi na najwyższym poziomie i pozwoli uniknąć lub zminimalizować ryzyko ewentualnych nieprzyjemnych konsekwencji.

Po czyjej stronie leży odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego?

Za ewentualne błędy wynikające ze zobowiązań podatkowych to przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem, zgodnie z art. 26 Ordynacji Podatkowej. W przypadku błędów czy uchybień organy skarbowe pociągną do odpowiedzialności podatnika. Wszelkie zapisy w umowach, które dotyczą przeniesienia odpowiedzialności na biuro rachunkowe, nie są brane pod uwagę.

Zatem bezsprzecznie za błędy i nieścisłości podatkowe do odpowiedzialności zostanie pociągnięty przedsiębiorca. Natomiast postępowanie wcale nie musi się skończyć w tym momencie. Przedsiębiorca może żądać odszkodowanie od biura rachunkowego za konsekwencje wynikłe z nierzetelnego prowadzenia księgowości. Podstawą jest w tym przypadku art. 471 Kodeksu cywilnego. Znajduje się w nim zapis, iż dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Trzeba jednak pamiętać, iż jeśli okaże się, że do powstałych błędów przyczynił się przedsiębiorca, czyli np. nie dostarczył w terminie wszystkich dokumentów, to odpowiedzialność za takie niedociągnięcia będzie spoczywać na nim, a nie na biurze rachunkowym.

Co ważne, biura rachunkowe objęte są obowiązkiem posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jest to wskazane w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dlatego też w przypadku, gdy przedsiębiorca ubiega się o odszkodowanie, jest ono pokrywane przez zakład ubezpieczeniowy.