Telefon 22 502 31 62    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Chociaż zgodnie z ordynacją podatkową podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki, część odpowiedzialności za błędy w rozliczenia z fiskusem ponosi biuro rachunkowe. Jak kształtuje się odpowiedzialność księgowego?

Zobowiązania podatkowe, odpowiedzialność i biura rachunkowe

Najkrócej rzecz ujmując, przepisy regulujące działalność biur rachunkowych, nie normują sytuacji, w których podatnik poniósł szkodę ze względu na błąd księgowego. Ponieważ jednak biuro rachunkowe zawiera umowę z każdym klientem, należy sięgnąć do Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 471 Kc, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że nie ponosi za to winy. Oznacza to, że odpowiedzialność cywilna biura rachunkowego wynika z zawartej umowy, a egzekwować ją należy na drodze cywilnoprawnej, czyli wnosić o naprawienie szkody.

Ponadto zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie ten, kto:

  • dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,
  • dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego – wszystkich jego rodzajów – oraz do sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych.

Odpowiedzialność ta dotyczy nie biur rachunkowych jako takich, ale każdego podmiotu zobowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto zaznaczyć, że nie ma tutaj znaczenia kwestia umyślności popełnionego czynu – sama niewiedza co do obowiązku nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności. Z tego względu księgowość zawsze warto powierzyć dla biura rachunkowego.