Telefon 22 502 31 62    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Obsługa płac pracowniczych. Co obejmuje?

Obsługa płac obejmuje także przepisy normujące problematykę wynagradzania, czyli kodeks pracy, kodeks cywilny oraz ustawy i rozporządzenia tworzące, prawo pracy, cywilne, prawo ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, prawo emerytalno – rentowe oraz podatkowe z zakresu spraw płacowych.

Dokumentacja płacowa to również interpretacje urzędowe wyżej wymienionych przepisów, orzecznictwo sądowe w sprawach płacowych, opinie prawne dotyczące wynagrodzeń, uchwały, zarządzenia i postanowienia organów przedsiębiorstwa w sprawach polityki płac, planów zatrudnienia i w pozostałych sprawach płacowych oraz analizy płac, raporty, ekspertyzy, wnioski i zaświadczenia dotyczące wynagrodzenia. Obsługa kadrowo – płacowa jest więc bardzo złożona i skomplikowana, dlatego do wykonania tego typu czynności warto wynająć dobre biuro rachunkowe.

Lista płac i imienne karty wynagrodzeń

Na podstawie dokumentacji płacowej, co miesiąc w zakładzie pracy przygotowuje się listy płac, które stanowią materiał źródłowy do sporządzania pozostałej dokumentacji wynagrodzeń. Listy powinny zawierać pewne elementy, czyli nazwę pracodawcy, numery stron, oznaczenia, miesiąc, którego dotyczy, datę sporządzenia oraz podpisy osoby sporządzającej i akceptującej listę. Ze względu na składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne oraz obowiązki podatkowe, lista płac może być bardziej lub mniej rozwinięta.

Poza listą płac pracodawca jest zobowiązany do założenia i prowadzenia odrębnej dla każdego pracownika imiennej karty wypłacanego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Karta umożliwia pracodawcy kontrolę realizacji uprawnień pracowniczych, a pracownikowi daje możliwość kontrolowania otrzymanych świadczeń. Karty zarobkowe pozwalają ustalić wysokość wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi. Imienna karta wynagrodzenia wraz z informacjami o obciążeniach podatkowo – składkowych, stanowi całość informacji, które są niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej.