Telefon 22 502 31 62    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Na czym polega audyt finansowy?

Audyt finansowy to badanie mające na celu potwierdzenie prawidłowości sprawozdań finansowych danej firmy. Przeprowadzane jest przez biegłego rewidenta, którego zadaniem jest rzetelna ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa. I choć kontrola ta kojarzona jest z wykrywaniem różnego rodzaju błędów i przestępstw finansowych, ma głównie na celu weryfikację informacji na temat finansów firmy i nie jest nastawiona na celowe wyszukiwanie nieprawidłowości. Zazwyczaj przeprowadzana jest co rok lub częściej w sytuacjach, w których pojawiają się wątpliwości co do prawidłowego obrotu kapitałem. Co więcej, regularne przeprowadzanie takiej kontroli może wpłynąć pozytywnie na zwiększenie efektywności ekonomicznej w przyszłości i jest gwarancją poprawnego zarządzania rachunkowością przedsiębiorstwa.

Jak przeprowadzany jest audyt finansowy?

Kontrola sprawozdań finansowych jest czynnością obowiązkową dla większości przedsiębiorców, dlatego zobowiązani są oni do przygotowania w terminie odpowiednich dokumentów do badania. Przeprowadzany audyt finansowy składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności kluczowa jest weryfikacja zgodności sprawozdania finansowego firmy z polityką rachunkowości. Wówczas biegły rewident dokonuje kontroli środków pieniężnych, rozrachunków, kapitałów i funduszy specjalnych. Sprawdza też poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych, procedur podatkowych oraz ewidencji niezależnie od tego, czy księgowością firmy zajmują się osoby bezpośrednio zatrudnione w przedsiębiorstwie, czy te działające na zlecenie zewnętrzne.

Ponadto biegły rewident bada sposoby rejestracji dokonywanych operacji gospodarczych, weryfikując ich zgodność z prawem. Następnie wykonuje różnego rodzaju testy przeglądowe, składające się z testów zgodności i testów ostatecznych (podsumowujących). Niezwykle ważne są również jego opinie pokontrolne. To właśnie na rewidencie spoczywa największa odpowiedzialność w związku z formułowaniem wniosków dotyczących przyszłych działań kierownictwa przedsiębiorstwa. Jego trafne wskazówki mogą uchronić firmę przed ponoszeniem strat finansowych,  z kolei nieprawidłowe diagnozy mogą przyczynić się do powielania błędów w przyszłości.

Dlaczego audyt finansowy odgrywa istotną rolę dla przedsiębiorców?

Rewident, który wykryje ewentualne błędy, często też proponuje ich konkretne rozwiązania, doradzając przedsiębiorcom, co zrobić, by w przyszłości zwiększyć ich efektywność ekonomiczną. Jest więc nie tylko osobą, która wskazuje na nieprawidłowości, ale także służy pomocą przy ich rozpoznawaniu i niwelowaniu skutków niepoprawnego prowadzenia rachunkowości. Co więcej, pomaga pracodawcom w rozpoznawaniu słabych i mocnych stron pracowników, którzy zajmując się rachunkowością firmy, nieświadomie mogą popełniać błędy. Zaleca też wdrożenie określonych działań, które w przyszłości mogą znacząco usprawnić funkcjonowanie firmy. W jego raporcie ostatecznie widnieje również informacja na temat tego, czy sprawozdanie finansowe zostało wykonane rzetelnie i czy jest zgodne z przepisami.