Telefon 22 502 31 62    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Jakie są rodzaje ksiąg rachunkowych?

Istnieje kilka rodzajów ksiąg, które powinny być prowadzone przez określone przedsiębiorstwa działające na terenie naszego kraju. Prowadzeniem ksiąg powinny zajmować się kompetentne osoby wyznaczone w danej firmie lub też biuro rachunkowe, z którym dana firma współpracuje.

Rodzaje ksiąg rachunkowych

Wyróżniamy kilka rodzajów ksiąg rachunkowych, do których zaliczamy:

 • dziennik
 • księgę główną
 • księgi pomocnicze (ewidencji analitycznej)
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych
 • wykaz składników aktywów i pasywów

Specyfika poszczególnych rodzajów ksiąg rachunkowych

 • Dziennik — prowadzony jest w celu zapisywania w porządku chronologicznym wszystkich operacji gospodarczych w danym przedsiębiorstwie. Zapisy w dzienniku powinny być kolejno numerowane, a sumy zapisów (czyli obroty) liczone w sposób ciągły.
 • Księga główna zawiera zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. W księdze głównej znajdują się dane zarejestrowane uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów w księdze głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej.
 • Księgi pomocnicze zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem informacji umieszczanych w księdze głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym. Jest to wyodrębniony system ksiąg, kartotek, komputerowych zbiorów danych itp., które są zgodne z saldami i zapisami w księdze głównej. W księgach pomocniczych mogą być prowadzone m.in.:
  • spis środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych

  • rozrachunki z kontrahentami

  • rozrachunki z pracownikami

  • operacje sprzedaży (faktury i inne dowody sprzedaży)

  • dane o operacjach zakupu (obce faktury i inne dowody)

  • dane na temat wszystkich ponoszonych kosztów

Zestawienia prowadzone są na podstawie zapisów w księdze głównej. Powinny być dokonywane na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Obroty z zestawienia muszą być zgodne z obrotami z dziennika.

 • Wykaz składników aktywów i pasywów to tzw. inwentarz, który sporządzany jest przez podmioty, które wcześniej nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. W innych przypadkach rolę inwentarza spełnia zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych.