maskmask

Jakie są rodzaje ksiąg rachunkowych?

Istnieje kilka rodzajów ksiąg, które powinny być prowadzone przez określone przedsiębiorstwa działające na terenie naszego kraju. Prowadzeniem ksiąg powinny zajmować się kompetentne osoby wyznaczone w danej firmie lub też biuro rachunkowe, z którym dana firma współpracuje.

Rodzaje ksiąg rachunkowych

Wyróżniamy kilka rodzajów ksiąg rachunkowych, do których zaliczamy:

 • dziennik
 • księgę główną
 • księgi pomocnicze (ewidencji analitycznej)
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych
 • wykaz składników aktywów i pasywów

Specyfika poszczególnych rodzajów ksiąg rachunkowych

 • Dziennik — prowadzony jest w celu zapisywania w porządku chronologicznym wszystkich operacji gospodarczych w danym przedsiębiorstwie. Zapisy w dzienniku powinny być kolejno numerowane, a sumy zapisów (czyli obroty) liczone w sposób ciągły.
 • Księga główna zawiera zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. W księdze głównej znajdują się dane zarejestrowane uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów w księdze głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej.
 • Księgi pomocnicze zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem informacji umieszczanych w księdze głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym. Jest to wyodrębniony system ksiąg, kartotek, komputerowych zbiorów danych itp., które są zgodne z saldami i zapisami w księdze głównej. W księgach pomocniczych mogą być prowadzone m.in.:
  • spis środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych

  • rozrachunki z kontrahentami

  • rozrachunki z pracownikami

  • operacje sprzedaży (faktury i inne dowody sprzedaży)

  • dane o operacjach zakupu (obce faktury i inne dowody)

  • dane na temat wszystkich ponoszonych kosztów

Zestawienia prowadzone są na podstawie zapisów w księdze głównej. Powinny być dokonywane na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Obroty z zestawienia muszą być zgodne z obrotami z dziennika.

 • Wykaz składników aktywów i pasywów to tzw. inwentarz, który sporządzany jest przez podmioty, które wcześniej nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. W innych przypadkach rolę inwentarza spełnia zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.