Telefon 22 502 31 62    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sporządzanie sprawozdań finansowych to jedno z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Warto wiedzieć, jak prawidłowo przygotować tego typu dokumenty.

Sporządzanie sprawozdania finansowego krok po kroku

  1. Zebranie niezbędnych danych

Pierwszy etap polega na zgromadzeniu wszystkich niezbędnych danych, takich jak m.in. informacje na temat przychodów, kosztów, zobowiązań czy należności.

  1. Przygotowanie bilansu

To zestawienie aktywów i pasywów firmy na określony dzień, zwykle na koniec roku obrotowego. Jego zadaniem jest wykazanie wartości majątku oraz źródeł jego finansowania.

  1. Sporządzenie rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat to podsumowanie przychodów oraz kosztów firmy za dany okres, np. rok obrotowy. Zadaniem tego dokumentu jest przedstawienie wyniku finansowego, czyli zysku lub straty.

  1. Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych

Pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w firmie w danym okresie. Pozwala kontrolować, jak efektywnie zarządzane są finanse przedsiębiorstwa.

  1. Sporządzenie informacji dodatkowej

Dotyczą one np. informacji o polityce rachunkowości czy metodyce wyceny składników majątkowych i źródłach finansowania.

  1. Zatwierdzenie sprawozdania przez zarząd firmy oraz przekazanie odpowiednim organom kontrolnym

Profesjonalne sprawozdania finansowe – outsourcing księgowy dla firm w Warszawie-Śródmieście

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi m.in. z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych w ramach outsourcingu księgowego dla firm w Warszawie-Śródmieście. Gwarantujemy nie tylko rzetelność i terminowość, ale przede wszystkim profesjonalne działanie. Z naszą pomocą unikniesz błędów, które mogą skutkować koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.