Telefon 22 502 31 62    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Deklaracje podatkowe – ważne terminy

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do składania odpowiednich deklaracji podatkowych, a więc przekazywania informacji do celów podatkowych. Istotne jest również przestrzeganie ustalonych terminów ich składania, ponieważ niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować poważnymi konsekwencjami. W przypadku bardzo wielu przedsiębiorstw to wewnętrzny dział w firmie lub zewnętrzne biuro rachunkowe dba o dopełnienie wszystkich kwestii. Zadaniem przedsiębiorcy jest dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji przydatnych do wypełniania deklaracji podatkowych.

Terminy składania deklaracji podatkowych

Podatek VAT

 • VAT – deklaracja dla podatku od towarów i usług: do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
 • VAT-EU – informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów: dla wersji elektronicznych do 25 dnia miesiąca, dla wersji papierowej do 15 dnia miesiąca; w tym przypadku możliwe jest również składanie deklaracji za miesiąc lub kwartał w zależności od wartości przeprowadzanych transakcji wewnątrzunijnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • PIT-4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych – do 31 stycznia za rok poprzedni
 • PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni
 • PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – do 31 stycznia za rok poprzedni
 • PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – do 30 kwietnia za rok poprzedni
 • PIT-37 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – do 30 kwietnia za rok poprzedni
 • PIT-38 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – do 30 kwietnia za rok poprzedni

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – do 31 marca za rok poprzedni

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • PCC-3 – deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego

Podatek od środków transportowych

 • DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych – do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku