Telefon 22 502 31 62    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Co to jest księga przychodów i rozchodów?

Księgi przychodów i rozchodów stanowią ewidencję księgową, która służy do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Znajdują się w niej m.in.:

  • różnego rodzaju przychody, w tym ze sprzedaży
  • koszty zakupów towarów handlowych i materiałów podstawowych, a także koszty dodatkowe związane z tymi zakupami
  • wszelkiego rodzaju wydatki firmy tj. wynagrodzenia, wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej itd.
  • koszty prac badawczo-rozwojowych

Kto prowadzi KPiR?

Księgi przychodów i rozchodów powinny prowadzić:

  • osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę podatkową wskazały zasady ogólne lub podatek liniowy
  • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów czy operacji za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1200000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podmioty te są zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg.

Niektóre podmioty gospodarcze mogą być jednak zwolnione z konieczności prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów lub też z poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi w określonych przypadkach. Dzieje się tak w przypadku wykonywania określonych rodzajów i rozmiarów prowadzonej działalności oraz ze względu na wiek i stan zdrowia przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że chcąc skorzystać z takiego przywileju, należy złożyć pisemny wniosek w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, do którego zwolnienie miałoby obowiązywać. W przypadku rozpoczęcia działalności lub zaistnienia konieczności obowiązku prowadzenia KPiR w trakcie roku podatkowego podatnik powinien złożyć wniosek w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Ponadto przedsiębiorca może zlecić prowadzenie KPiR firmie zewnętrznej specjalizującej się w działaniach tego rodzaju. Biura rachunkowe oferują profesjonalne prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, zapewniając tym samym fachową obsługę i wsparcie dla przedsiębiorców.